Izložba skulptura Marijane Popović Trois Coulerus Blanc

Četvrtak, 06. februar 2014. god. | Izvor: Marijana Popović

Izložba skulptura Marijane Popović  Trois Coulerus  Blanc


Trois Coulerus Blanc se fokusira na ukrštanje muzičke i vizuelne umetnosti kao i na vizuelnu artikulaciju elemenata muzičkog dela. Korišćenjem metodologije i procesa uzetih iz obe discipline, prevodim "podatke" koji se odnose na muziku, metodologiju stvaranja i izvodjenja muzičkih dela u skulpture i reljefe.
Postavka obuhvata tri grupe radova : skulpture izvedene u drvetu, reljefe formata 60x60 cm i reljefe formata 30x30 cm koje predstavlaju zbirni prevod tri osnovna elementa muzike - melodiju, ritam i harmoniju.
Belu boju odabrala sam jer jer mi omogućava jednostavan ali veoma efikasan način izmeštanja fokusa sa kolorirta i materijala na finoću oblika kroz koje se naglašavanjem odredjenih površina i dodavanjem detalja interpretira odredjena kompozicija u trodimenzionalnom prostoru.
U centru ovog rada je moja želja da se istraži uloga vizuelne estetike i razumevanje informacija koje dobijamo slušajući odredjena zvučanja. Poigravajući se prevodom odredjene melodije pokušavam da dočaram kako bi izgledao nekonvencionalni vizuelni rečnik muzičkih elemenata.
Naroni muzej Smederevska Palanka
od 5-21. februara 2014.godine