Todorović Zoran

( Beograd, 1965 ) English

Todorović Zoran

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde od 1998.godine radi kao asistent, a zatim docent. Bavi se videom, performansom, instalacijom. Izlagao u mnogim evropskim zemljama a i u Kanadi, SAD.
Dobitnik je nagrade Oktobarskog salona 2001 i nagrede International Media Art Award, ZKM-a iz Karlsruea (Nemačka).

Adresa: 11 000 Beograd, Stevana Filipovića 37

Skulpture umetnika u bazi (1)