SPOMENIK PALIM BORCIMA U NARODNOJ REVOLUCIJI

Autor: Kratohvil Jovan English

1954.

Tehnika: Bronza

Mesto: Zemun

Lokacija: Trg JNA

Ostale skulpture istog autora: