SPOMENIK PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA

Autor: Halugin Sava English

SPOMENIK PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA

1976.
370 x 210 x 140 cm

Tehnika: Bronza

Mesto: Subotica

Lokacija: Stari Žednik, park ispred Zadružnog doma

Ostale skulpture istog autora: