RASCVETAVANJE

Autor: Nič Kristof English

RASCVETAVANJE

1984.
171 x 130 x 77 cm
(delo realizovano na Internacionalnom simpozijumu skulpture
"Beli venčac" Aramđelovac

Tehnika: Mermer

Mesto: Smederevo

Ostale skulpture istog autora: