PRESA

Autor: Branisavljević Radomir English

PRESA

1993.
140 x 110 x 70 cm
(delo realizovano na Internacionalnom simpozijumu skulpture "Beli venčac" Aranđelovac)

Tehnika: Mermer

Mesto: Smederevo

Ostale skulpture istog autora: