KAD NA PEČURKI RODI GROŽĐE

Autor: Pavlović Milivoj Miško English

KAD NA PEČURKI RODI GROŽĐE

2014.

Tehnika: Metal

Mesto: Čačak

Lokacija: Dvorište ustanove za boravak osoba sa smetnjama u razvoju "Zračak"

Ostale skulpture istog autora: