Sarić Miloš

( Beograd, 1927 - 2005 ) English

Sarić  Miloš

Završio osnovnu školu i gimnazijuu Beogradu. Studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu i Académie Royale des Beaux-Arts (ARBA) u Briselu, kod profesora Jacques Moeschal. Bio član ULUS-a od 1954. godine. Jedan od osnivača vajarske grupe Prostor 8. Pored skulpture, ulja na platnu i kolaža, bavio se istraživanjima kompjuterskog medija sa naglaskom na virtuelnu skulpturu koja se
u ateljeu klasičnim skulptorskim postupkom realizuje u prikladnim materijalima.
Sva umetnička likovna rešenja kao i grafička kompjuterska tehnika zasnivaju se isključivo (i izrastaju) iz umetničkog koncepta iz 1964. godine pod nazivom „BLOK“ i pod direktnim uticajem su teze „Blok kao integral geometrijske i organske forme“ iz koje je naslućena „Kosmologijska estetika“.

Skulpture umetnika u bazi (1)