Rosandić Toma

( Split, 1878 - Beograd,1958 ) English

no foto

Kamenorezački zanat učio kod oca i u radionicama Splita, Rima, Firence i Venecije i Meštrovićevom ateljeu u Beču. Prvi svetski rat zatekao ga je u Beogradu, povlačio se sa srpskom vojskom, a potom živeo u emigraciji. Posle I svetskog rata živeo u Beogradu. Bio profesor Umetničke škole, osnivači prvi rektor Umetničke akademije. Član SANU od 1946. godine. Izlagao na brojnim izložbama i autor je više spomenika.

Skulpture umetnika u bazi (2)