Palavičini Petar

( Korčula, 1887 - Dubrovnik, 1958 ) English

Palavičini  Petar

Klesarski zanat učio na Korčuli, a vajarstvo na Vajarsko-kamenorezačkoj školi u Horžicama u Češkoj. Studirao na Likovnoj akademiji u Pragu a apsolvirao vajarstvo u Beču. Prvi svetski rat zatiče ga u Češkoj. 1921. godine dolazi u Beograd. Njegova kuća postaje stecište intelektualaca Beograda. Bio profesor na Umetničkoj školi u Beogradu od 1924-1927. godine. Jedan od isnivača umetničke grupe Oblik. Učestvovao na velikom broju grupnih izložbi u Jugoslaviji i u inostranstvu.

Skulpture umetnika u bazi (1)