Mamužić Danijela

( Subotica, 1975 ) English

no foto

Diplomirala 2000. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za skulputuru. Učestvovala je na više kolektivnih izložbi. Izradila idejno rešenje nagrade "Underground spirit" za selekciju Mladi autori Evrope, Palićkog festivala evropskog filma. Uradila restauracije arhitektonskih gipsanih dekorativnih elemenata i skulptura na objektima u Subotici.

Email:

Skulpture umetnika u bazi (1)