Kršinić Frano

( Hrvatska, Lumbarda na Korčuli, 1897 - Zagreb, 1982) ) English

no foto

Završio Umetničku akademiju u Paragu. Živeo u Zagrebu nakon studija od 1920-22. godine a od 1922-24. godine u Zemunu. Od 1924. godine bio učitelj klesanj ana Visokoj umetničkoj školi u Zagrebu. Biio je jedan od osnivača grupe Zemlja, i član grupe Nezavisni. Od 1947. godine vodio je majstorsku radionicu u Zagrebu. Bio član Jugolsovenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU). Izveo je mnoge spomenike u kamenu i bronzi, a dela mu se nalaze u najvažnijim kolekcijama i muzejima u Jugoslaviji. Izlagao u Zagrebu, Beogradu, Parizu, Dubrovniku, Londonu, Veneciji (XXII i XXV Bijenale). Dobio je nagradu za životno delo Vladimir Nazor 1962 i Nagradu AVNOJ-a 1968.

Skulpture umetnika u bazi (1)