Komad Vladimir

( Veliko Ribare, 1938) ) English

Komad Vladimir

Akademiju likovnih umetnosti i posdiplomske studije završio u Beogradu. Saint Martin´s Shool of Arts u Londonu. radi u klasi profesora Anthoni Caro. Bio profesor na Pedagoškoj akademiji u Beogradu, profesor na akademiji lepih umetnosti u Beogradu i dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a samostalno: Beograd (1972, 1983, 1986); Aranđelovac (1984). Učestvovao na vajarskim simpozijumima i kolonijama: Internacionalni simpozijum skulpture ,,Beli venčac,, Aranđelovac; Međunarodni studio za skulpturu u drvetu, Prilep; Internacionalni simpozijum skulpture, Danilovgrad; internacionalni simpozijum ,,Tera,, Kikinda; IV bijenale jugoslovenske sklpture u pleneru, Vrnjačka Banja; Kolonija skulpture, Cazin; Simpozijum skulpture na Palama. Autor je spomenika iskulptura u javnom prostoru: Ptica,Danilovgrad (Crna Gora); Rađanje ptice, Ostrožac na Uni (BIH). Nagrade: nagrada za skulpturu iz fonda Ilije Kolarevića (1960); nagrada za skulpturu Akademijelikovnih umetnosti na Oktobarskom salonu (1970); specijalno priznanje na II izložbi jugoslovenskog portreta u Tuzli (1971); nagrada za skulpturu livnice ,,Plastika,, (1974); nagrada SIZ-a kulture Beograda (1983); nagrada na izložbi Prostor 85, Beograd (1985); nagrada za skulpturu na konkursu Energoprojekta, Beograd (1986); Velikaplaketa Univerziteta umetnosti, Beograd (2003).

Adresa: 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 253-45

Skulpture umetnika u bazi (4)