Kalmar Ferenc

( Subotica, 1928 ) English

Kalmar Ferenc

Diplomirao na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu. Bio Član grupe koja je osnovala keramičku koloniju u Malom Iđošu 1959. Izlaže od 1956. godine na brojnim kolektivnim izložbama a priredio višesamostalnih. Bavi se spomeničkom skulpturom, keramikom i pedagočkim radom. Najznačajnije nagrade: Forumova nagrada za likovnu umetnost, Novi Sad (1993); nagrada Pro Urbe ,Subotica (2003), nagrada za ukupan umetnički rad dodeljena na 13. međunarodnom bijenalu za naivnu i marginalnu umetnost (Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina (2007). Živi u Subotici.

Skulpture umetnika u bazi (2)