Ivanjicki Olja

( Pančevo, 1931 - Beograd, 2009 ) English

Ivanjicki Olja

Završila Akademiju likovnih umetnosti, odsek vajarstvo i posdiplomske u Beogradu. 1962. godine dobila je posebno priznanje za nastavak studija u SAD, a 1978. godine mogućnost da učestvuje u programu Fulbrajtove fondacije „ Artistin Residencena Rhode Island School of Design”. Jedan od osnivača grupe Mediala, 1957. godine. Priredila 87 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Montreal, Njujork, Rim, Toronto, Ženeva, Moskva i dr). Postala je zamenik guvernera američkog biografskog instituta, a zatim zamenik direktora međunarodnog biografskog centra u Kembridžu.
Nagrade: Izabrana za Najboljeg slikara dvadesetog veka u Jugoslaviji na osnovu glasanja sprovedenog među jugoslovenskom publikom. Dobitnik je Sedmojulske i Vukove nagrade za životno delo, najvećih priznanja u zemlji; IBC „Međunarodna žena godine” Kembridž (1995); ABI , Međunarodni biografski centar iz Kembridža i Američki biografski institut, Međunarodna žena godine (1998); IBC Kembridž, Vodeći 2000 intelektualaca sveta (1999); IBC Kembridž, Izuzetni pojedinci 20. veka (2000); IBC Kembridž, Vodeće žive legende sveta za 2001. godinu.

Skulpture umetnika u bazi (2)