Filipović Vlasta

( Veliki Trnovac kod Vranja, 1950 ) English

Filipović Vlasta

Završio Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i posdiplomske studije na istom fakultetu. Član ULUS-a od 1979. U smederevskom kulturnom centru radi kao urednik likovnog programa pokrenuo rad likovne kolonije ,,Grafika,, i osnovao ,,Školu crtanja,, Izlagao na kolektivnim izložbama a priredio samostalne: Beograd (1978, 1979, 1980, 1981); Smederevo (1981).Učesnik je Međunarodnog simpozijuma ,,Beli venčac,, u Aranđelovcu. Autor je skulptura u javnom prostoru u Holandiji i Italiji. Nagrade: Nagrada za skulpturu FLU (1975. i 1979); Nagrada za skulpturu iz fonda Vladete Petrića i Oktobarska nagrada grada Beograda za skulpturska ostvarenja (1977); Nagrada SIZ-a Beograda za najbolje likovno ostvarenje (1980); Nagrada Republičkog fonda za kulturu - otkupna nagrada (1986); Nagrada za skulpturu na Oktobarskom salonu u Kovinu (1990. i 1993); Nagrada ''Zlatno dleto'' ULUS-a,B eograd (1991); Nagrada Livnice ''Plastika'' na Oktobarskom salonu u Beogradu (1996).

Adresa: 11300 Smederevo, Starca Vujadina 19

Skulpture umetnika u bazi (2)