Bogdanović Kosta

( Osijek kod Sarajeva, 1930. ) English

Bogdanović Kosta

Završio Filozofski fakultet- grupa istorija umetnosti u Beogradu. Skulpturu učio u ateljeu Srete Stojanovića. Član ULUS-a od 1961. Radio u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu na mestu kustosa, muzejskog savetnika i direktora (1985-87). Uveo je predmet vizuelna kultura na Akademiji umetnosti u Sarajevu, gde predaje od1982-1991. Kao profesor po pozivu predaje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1992, a na Akademiji umjetnosti u Banja Luci od 1999. Predavanja drži kao profesor po pozivu i na posdiplomskim studijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Dobitnik je više nagrada kao i nagrade ULUPUDS-a za životno delo (1998).
Izlagao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu a samostalno:
u Beogradu (1964, 1968, 1969, 1974, 1977, 1978, 1979, 1987, 1992, 2000, 2001); Gracu, Austrija (1965); Beču (1967); Nišu (1969); Ljubljani (1978); Zenici (1980); Sarajevu (1981); Olbani, SAD (1988); Novom Sadu (1988); Pančevo (1988,1996); Kraljevu (1997); Apatinu (1998).
Skulpture u slobodnom prostoru postavljene su u Splitu (Hefestov stub), Zenici (Ingot,Park Metalur{kog kombinata). Živi u Beogradu.

Adresa: 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 193/132

Skulpture umetnika u bazi (6)