Berner Hajko

Börner Hajko - ( Nemačka, 1973. ) English

no foto


Završio Fakultet za arhitekturu i građevinarstvo, Stručnu škola za umetničko
oblikovanje skulpture u drvetu, Master školu za skulpturu u drvetu, Akademiju
lepih umetnosti u Beču. Učestvovao na simpozijumima skulpture u zemlji i
inostranstvu – Italija, Češka, Turska, Austrija

Sajt: www.boerner.kulturserver-thueringen.de

Skulpture umetnika u bazi (1)