Antonić Stanislav

( Bečej, 1986 ) English

Antonić Stanislav

Diplomirao vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Član ULUPUDS-a.
Radio na više domaćih i međunarodnih projekata na zaštiti pokretnih i nepokretnih spomenika kulture i u ustanovama na zaštiti kamene plastike, arheološkog materijala i keramike. Učestvovao na Simpozijumu skulpture u okviru letnje scene u Bogatiću i Simpozijumu skulpture Meander u Apatinu.

Adresa: 21220 Bečej, Šamu Mihalja 20

Email:

Skulpture umetnika u bazi (1)